צפייה מרחוק בשחזור מידע

/צפייה מרחוק בשחזור מידע
צפייה מרחוק בשחזור מידע2018-07-10T11:37:41+00:00

צפייה מרחוק בשחזור מידע

1

2. משתמשי Google Chrome, לאחר לחיצה על כפתור הצפייה מרחוק ההורדה תתחיל מיד. כאשר תסתיים יש ללחוץ על הקובץ שירד.

1

משתמשי Internet Explorer או Microsoft Edge, לאחר לחיצה על כפתור הצפייה מרחוק, ההורדה תתחיל ויש ללחוץ על "RUN".

2

3. לאחר מכן, בשני המקרים יופיע החלון הבא,

3

יש לרשום את מספר מזהה הפגישה בחלון "Meeting ID" שם המחשב יעלה אוטומטית ואין צורך לשנותו. לאחר מכן, יש ללחוץ "Join"